Cornelis Vreeswijk

Cornelis Vreeswijk är för många likställt med en svensk vissångare och trubadur och då kom han från början inte ens från Sverige. Cornelis Vreeswijk föddes den 8 augusti 1937 i Velsen, Noord-Holland, Nederländerna. Han emigrerade till Sverige med sina föräldrar 1949 vid tolv års ålder. Han utbildade sig till socialarbetare och hoppades bli journalist, men blev allt mer engagerad i musik och uppträdde på evenemang för studenter med egensinnig humor och socialt engagemang.

Hans lösöversättning från 1965 av Allan Shermans mästerverk "Hello Muddah, Hello Fadduh" förblir älskad för svenskar som "Brev från kolonien" decennier senare, och kan sägas ha övergått i folklore.

13 Jun 2023