Svenska vissångare

Vi har ganska så många kända vissångare här i Sverige. En mycket känd skald, det var Carl Michael Bellman. Än idag tolkas hans visor av andra. Bland kända verk finns bland annat diktcyklerna Fredmans epistlar och Fredmans sånger.

Bellman brukar betraktas som en av Sveriges nationalskalder. Hans produktioner var synnerligen riklig och omväxlande. Den omfattade bland annat dikter, visor, ordensparodier, skådespel, översättningar och religiös diktning. Bland figurerna i hans sånger märks urmakaren Fredman, musikern Movitz, korpral Mollberg och den prostituerade Ulla Winblad, men även gestalter hämtade från den bibliska, grekiska, romerska och fornnordiska mytologin.

6 May 2022